INFORMATIEGESTUURD POLITIEWERK IN DE PRAKTIJK (DUTCH)

Author: Politieacademie NL


... Als dit boek "Informatiegestuurd politiewerk iets laat zien, dan is het wel dat de ontwikkelingen niet vanuit een ivoren toren plaats hebben gevonden, maar in de praktijk van het politiewerk tot wasdom zijn gekomen ...


Download document
Posted on Jul 17 by CIDSS