OPERATIONS COORDINATOR GUARDING VLAANDEREN (M/V)


Als Operations Coordinator maak je deel uit van het team Guarding Vlaanderen.

 • Je beheert een brede portfolio van mobile klanten in de regio Vlaanderen (focus regio Oost- en West-Vlaanderen). Je staat in voor een permanente communicatie tussen de klant en G4S. Je overlegt met de klant over dagdagelijkse, operationele activiteiten. Je treedt op als tussenpersoon in geval van problemen of vragen omtrent facturatie, betaling, … Je behandelt de klachten en zoekt steeds naar een geschikte oplossing.
 • Je bent verantwoordelijk voor een optimale, kostenbewuste operationele bezetting. Je overlegt met de planning omtrent de inschakeling van operationele medewerkers.
 • Samen met rekrutering zorg je ervoor dat er tijdig nieuwe medewerkers worden aangeworven. Je neemt sollicitatiegesprekken af en volgt hen verder op tijdens hun eerste maanden bij G4S.
 • Je onderhoudt goede contacten met de sociale partners. Je overlegt regelmatig met hen.
 • Administratieve taken en planningstaken schrikken je niet af. Je bent in staat de nodige inzichten hierover te verwerven of kent ze reeds grondig, en je werkt vlot met de nodige systemen.
 • Hoewel je focus ligt op het aansturen van mensen, het beheren van processen en het opvolgen van systemen, ben je in staat commerciële opportuniteiten in te schatten en te implementeren. Je informeert het sales departement en draagt actief bij aan commerciële tenders.
 • Je detecteert de noden van de klant en speelt proactief hierop in. Innovatie en digitalisering draag je daarbij hoog in het vaandel.
 • Bij de opstart van nieuwe klanten sta je ook in voor de coördinatie. Je bereidt de opstart administratief en logistiek voor. Je informeert alle betrokken operationele medewerkers over de werkwijzen en je legt afspraken en procedures vast met de klant.
 • Je stuurt in totaal een 50 tot 100 operationele medewerkers aan, verspreid over zeer verschillende klanten en veel verschillende sites. Je zorgt voor de nodige informatiestroom binnen je team. Je begrijpt de groepsdynamiek binnen je team en slaagt erin deze te sturen.
 • Je volgt het verzuimprotocol nauwgezet op.
 • Je slaagt erin regelmatig een goed contact te onderhouden met de operationele medewerkers en ondersteunt hen waar en wanneer nodig.
 • Je treedt intern en extern naar voren in het kader van One G4S en draagt de waarden van G4S uit.


APPLY FOR THIS JOB OFFER?

     





Posted on May 07 by CIDSS